Webserver van Cees Video Media April 2012 Mei 2012 Juni 2012 Juli 2012 September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012 Januari 2013 Februari 2013
Het DaniCam project Vliegerfoto.nl

In het blad Contact van de Vereniging Spierziekten Nederland stond het volgende artikel.